Děkujeme panu Josefovi Minarčíkovi za poskytnutí peněžního daru našemu sdružení.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě a realizaci návštěvy Mikuláše s andělem ve třídě s nejmenšími dětmi Medvídek. !!!

Jmenovitě panu Mechovi, Katce Ermisové, skautskému oddílu Eskadra a Katce Starkové za zapůjčení krásných kostýmů a doplňků k nim, paní Koschatzké za upečení a nazdobení perníčků pro všechny !!! děti ze školky a za pexesa pro nejmenší děti, Lenkám Pospíšilové a Holkové za ztvárnění Mikuláše a anděla a za krásný přístup k dětem během předávání mikulášské nadílky, Tereze Foltýnkové za fotodokumentaci a paním učitelkám a kuchařkám za spolupráci při přípravě celé této akce.

_____________________________________________________________________________________________ 

Děkujeme člence našeho občanského sdružení Tereze Foltýnkové za vytvoření těchto webových stránek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Chceme touto cestou poděkovat skautskému oddílu - přístavu ESKADRA za poskytnutí barev na nátěr dřevěných prken u našich pískovišť.