Po vzájemné dohodě s vedením školky jsme se rozhodli na našich webových stránkách zveřejnit i praktické informace pro rodiče:

 

krok za krokem.doc (439296)

 

MŠ má nové mobilní telefonní číslo: 724 023 422. 

Stávající telefonní čísla jsou i nadále platná!
_____________

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Výškovice  Šeříková 33, příspěvková organizace

 

Mateřská škola Předškolní č.1, 700 30, Ostrava- Výškovice

Oznámení rodičům

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

                (1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

                (2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

                (3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

                (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

                (5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Potvrzení o zaplacení poplatků za umístění dítěte v MŠ za rok 2014 z důvodu uplatnění slevy na dani vydává vedoucí jídelny ZŠ a MŠ  Zaoralová Šárka.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Školné:

.......

______________________________________________________________________________________________________________________________

Stravné: 

S účinností od 1. 11. 2014 dochází ke zvýšení stravného ve školce, a to:

  • z 990,- Kč/měsíc na 1.080,- Kč (platba se školným)
  • z 660,- Kč/měsíc na 750,- Kč (platba bez školného)
  • z 814,- Kč/měsíc na 902,- Kč (7letí bez školného)

Školka prosí, aby rodiče provedli změnu k 20. 10. 2014 a svým podpisem v seznamu dětí potvrdili seznámení s touto informací.

Číslo účtu, na který se posílají peníze na stravování a školné: 7717290297/0100.

  • Variabilní symbol získáte osobně u vedoucí školní jídelny - paní Procházková.
  • Výše zasílané platby - také osobně u vedoucí školní jídelny.
  • Školné i stravné posílejte souhrnně pod Vaším variabilním symbolem.
  • Vyúčtování proběhne jednou ročně, a to začátkem srpna 2014 na Vaše účty.

________________________________________________________________________________________________________________

Omlouvání dětí - do 13:00 hod na následující den - telefonicky na 596 712 301 nebo osobně u paní učitelky.

Pokud své dítě neomluvíte včas:

  • můžete si oběd vyzvednout do jídlonosiče v kuchyni po telefonické domluvě od 11:15 do 11:30
  • nevyzvednutý oběd propadá a bude rozdán na přídavky

Stravné za včas neodhlášený oběd se nevrací.

Každé pondělí se píše skutečný stav dětí na třídě, proto nemusíte v pátek omlouvat děti na pondělí.

___________________________________________